ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 9, 2013

ಅದನ್ನು ಕದ್ದರೂ .ಅವರು...!!

 //1//
ಹಿಗೇಕೆ ಮಾಡಿದೆ ..!!?
 ಹೃದಯವನ್ನು
ಕದಿಯುವ ಜರೂರೆನಿತ್ತು..!!
ಗೇಳತಿ..!
ಕೇಳಿದರೆ ಹೃದಯ ಎಕೆ..!!?
ನನ್ನನ್ನೆ ನಿಂಗೆ ಗೀಪ್ಟಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ..!!
ಖುಷಿಯಿಂದ..!!
 //2//
ಹೃದಯ ಕಳ್ಳರು..!!
ಅದನ್ನು
ಅವರು ಕದ್ದರೂ
ಕಳ್ಳರಲ್ಲ..!!
ಪ್ರೇಮಿಗಳು..!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: