ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2013

ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ.ನೀವಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ..!!

ಪ್ರೀತಿಗೂ
ಬಂತು ಬರ
ಇದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮವರ
ಕಾರಬಾರ
ಕೊನೆಗೊಂದಿನ
ಪ್ರೀತಿಗೂ ಕರ
ಹಾಕಿಯಾರು
ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ.. ನೀವಿರಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ..!!