ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2017

ಹೃದಯವೆಂಬ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವದು ಸಾಟಿಯಾಗದು..!!

ಆ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯ
ಆವಾಗಿನಿಂದಲೂ 
ಬಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ
ಎದೆಯ ಬಾಗಿಲು.!!
ಆದರೆ ಈಗ
ಇವರು ಬಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..!!
ಪಾಪ ಆ..ಹೃದಯ
ತಣ್ಣಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ
ನೋಡುತ್ತ ಮುಗಿಲು..!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: