Friday, January 7, 2011

ನಾ ಕವಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಗೆಳತಿ

ನಾ ಕವಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಗೆಳತಿ

ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಚೌರ್ಯ…

ನಿನ್ನ ಕಂಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಲುಗಳೇ

ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ !!


[ '' ಮನಸಿನ ಮರ್ಮರ ''ಎಂಬ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ ಅವರು ಬರೆದ ಕವಿತೆ ಇದು.
 ನನಗೆ ತುಂಭಾ ಇಷ್ಟಾ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯರಾಜ್  ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುದಕ್ಕೆ
ಕ್ಷೇಮೆ ಇರಲಿ ..!! ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.'' ]