Saturday, March 13, 2010

ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಸಿದ್ದು..!!

ಹಾಯ್,
ಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ
ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ..
ಧನ್ಯವಾದಗಳೋಂದಿಗೆ
ಕನಸು
ಓದುಗರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಗ್ರೀಟ್
ಮಾಡಲು
http://afterimage-siddu.blogspot.com/
ಲಾಗ ಇನ್ ಆಗಿ.