Thursday, June 7, 2012

ನೀನು ಬರಿ ನೀನಲ್ಲ..ಹೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ..!!

ಸಕ್ಕರೆ
ತುಟಿಗಳು..!!
ನಕ್ಕರೆ
ಬೆಳದಿಂಗಳು..!!
ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು
ಕಂಗಳು
ಕಣ್ಬಿಟ್ಟರೆ
ಹೊಳಪು ತಾರೆಗಳು..!!
ನೀನು ಬರಿ ನೀನಲ್ಲ
ಹೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಜೇನು
ಈ ಬಾಳಿಗೆ..!!

2 comments:

ಪದ್ಮಾ ಭಟ್ said...

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ....

Anonymous said...

¤ªÀÄä F PÀ«vÉ £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ vÁVvÀÄ.

nimma kavite hrudaya taagitu